enru
Viccek és anekdoták
2005-10-27 15:48:37
Törvényértõ választási kortesutasítás
Galsa, 1861. Tanitó Úr ! Mit hallok, maga Repecki részére kolompol?Hát melylyik ördög tanitotta ere meg és micsoda Lucifer fogot hellyet szivébe, hogy önmaga Egyháza ellen forditsa a fegyvert, és megkeseritse az Anyát, melynek kebelén született és jelenleg is ápoltatik.
Hát illyen allyas lelkü tanitot tartok én kerületemben? – nem tugya é Szent Pál mondását, „hogy mindenek elött hitsorsoddal tegyél jót”. Hát azért tartottam meg az egyház kenyerét enni, azért tartottam meg tanitói állomásában mikor annyi alkalmam lett volna magát kicsapni, hogy magátul keserüséget kellessen nyelni.- Ezennel meghagyom magának hogy még ma a faluval végezzen, az illetõ szavazókat beszéllye rá hogy Károlyira szavazzanak, azoknak Nevöket irja fel, és hozzám holnap délután személyesen elhozza. Ellenkezõ esetre megszünt katholikus ember lenni. Egész környék mind Károlyi részén áll, csupán csak faluja Egyház ellenes. Kelt Galsán 16 már. 1861 Valovics János s.k. ker. alesperes Forrás: Szemelvények a hazai országgyûlési és helyhatósági választások történetébõl (1848-1998); Választási füzetek 96.